Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
雇佣 雇来 雇用 雇请
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[gu4 yong1 wen2 ren2] (侗ゅ) ( موټر );بيكار;په غير منظم ډول ټوټه كول ياپرې كول;تراشل;ټوخيدل لغتىوهل;ټيكسى;خوږول;دكريې اّس;ډته;زوړاّس;سر کول;سکستل;سکښتل;کلم کول;لت;لته;لغته;ليكونكى;څيکل;رېزه More…
[gu4 lai2 de5 ren2] (侗ㄓ) اجير;په پيسو نيول شوي عسكر;خود غرضه;دپيسو;ذينفع;علاقه لرونکی;علاقه مند;كرايي;مزدوراجير;منفعت جو;نفساني;اجيرعسكر;په پيسو كرايه شوى يا اخيستل شوى عسكر;تالي څټى
3. 雇用
[gu4 yong1] (侗ノ) اجير;ستايلی;کرايي;اجيري;اجوره کار;استخدامي;کرهي
4. 雇请
[gu4 qing3] (侗叫) اجاره كول;اجيرول;استخدامول;باړه;باړه كول;باړه کول;تقديرول;توصيفول;ستايل;ستاينه کول;کرايه;کرايه کول;مزدورول;کراهه;مکلفول