Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
雕像 雕刻 雕塑 雕花
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 雕像
[diao1 xiang4] (繨钩) کنډه;امپه;بت;څلی;شمن;كوچنى بت;مجسمه;مورتي;وړه مجسمه;هيکل;تراشېدل
[diao1 ke4 pin3] (繨ㄨ珇) مجسمه سازي;هيکل تراشي;بت;بت جوړول;بت جوړونه;پږل;توږل;توږنګ;توږنه;سکښتل;سنګ تراشي;سنګتراشي كول;مجسمه;مجسمه جوړول;مجسمه جوړونه;کنډه;هيکل;تراشېدل
3. 雕刻家
[diao1 ke4 jia1] (繨ㄨ產) هيکل تراش;مجسمه ساز;( سنګ تراش );توږونکی;سکښتونکی;سکڼونکی;سکوڼکی;سکوی;سکويار;كاڼى توږونكى;مجسمه جوړونکی;مجسمه جوړوونكى;مجسمه جوړوونکى;نقاش
4. 雕刻师
[diao1 ke4 shi1] (繨ㄨ畍) حکاک;دقبر كيندونكى;کيندونکی
5. 雕塑
[diao1 su4] (繨鹅) مجسمه سازي;هيکل تراشي;بت;بت جوړول;بت جوړونه;پږل;توږل;توږنګ;توږنه;سکښتل;سنګ تراشي;سنګتراشي كول;مجسمه;مجسمه جوړول;مجسمه جوړونه;کنډه;هيکل;تراشېدل
6. 雕塑家
[diao1 su4 jia1] (繨鹅產) هيکل تراش;مجسمه ساز;( سنګ تراش );توږونکی;سکښتونکی;سکڼونکی;سکوڼکی;سکوی;سکويار;كاڼى توږونكى;مجسمه جوړونکی;مجسمه جوړوونكى;مجسمه جوړوونکى;نقاش
7. 雕花
[diao1 hua1] (繨) حکاکي;توږنګ;توږنه;کن
8. 雕花玻璃
[diao1 hua1 bo1 li5] (繨件) بلور;بلوري