Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
雪亮 雪利 雪松 雪板 雪糕 雪花 雪茄 雪青
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xue3] (撤) اورښت;اورېدل;اوريا;جم;واوره;واوره ورېدل;ورښت
[xue3 liang4 de5] (撤獹) الوبل;برېښن;برېښند;برېښندوکی;بريښند;تحويلول;تېغون;جلوبل;چمکار;څرکېدونکی;ځلالرونکی;ځلان;ځلاند;ځلېدونکی;رڼا کوونکی;روښان;روڼ;زيارمن;لايق;وړنګن
3. 雪利酒
[xue3 li4 jiu3] (撤皊) يوډول قوي هسپانوي شراب
4. 雪松
[xue3 song1] (撤猀) دسپرونه
5. 雪板
[xue3 ban3] (撤狾) (سكي);اوږدې دړې چې په پښو پورې تړل كيږي اوپه واوره ښوييږي;دړدنګ;سکي
6. 雪糕
[xue3 gao1] (撤縷) شيريخ
7. 雪花
[xue3 hua1] (撤) (دواورې);پاغونده;څپركى;څپرې;څپری;څپولى
8. 雪茄
[xue3 jia1] (撤璛) (دڅكولو دپاره دتمباكو نه او ږد جوړشوى شى);سېار;سيګار;چرټ
9. 雪茄烟
[xue3 jia1 yan1] (撤璛废) (دڅكولو دپاره دتمباكو نه او ږد جوړشوى شى);سېار;سيګار;چرټ
10. 雪青
[xue3 qing1] (撤獵) پيكه بنقشه بې رنګ;يوډول ياسمن;سوسني;ياس