Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
露天 露宿 露水 露齿
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[lou4] (臩) (داسونو په ځغاسته كې);اثباتول;استقلال;اظهارول;اعلانول;افاده کول;اوڅارول;بيانول;پرړه;تالار;تبارز;تشريح کول;تظاهر;تماشا;تماشه;تمثيل;توضيح کول;ثابتول;جلوس;جلوس ايستل;جلوه;چړ;ځان More…
[lu4 tian1 de5] (臩ぱ) ( په هوا );الوېښ;باچر;باد و باران;برى موندل;بلغار;تالنده او برېښنا;ترغاک;توپان;توفان;جكړ;جم;جمجکړ;دهواحالت;دواه داغيزى لاندي راتلل;رنګ More…
3. 露宿
[lu4 su4] (臩盝) (استوګنه كول);(مينه);بانډه ميله;په بانده وتل;موقتى اړول;موقتى اړول دكوچنيانو);اوطراق;موله
4. 露水
[lu4 shui5] (臩) چندرو;اسی;پاله;پرخه;چم;چنۍ;دشبنم څاڅكى;ښورمک;سوګ;شبنم;شولنګ;نوچک;زمرين
5. 露齿而笑
[lou4 chi3 er2 xiao4] (臩睛τ) پامالول;پسخندوهل;تبسم;تبسم کول;ترهېدا;جينګول;چپليتول;چپيتول;چخپيتول;چختاړول;چرموړل;څخپيتول;څوکل;څوکلول;خپنځل;خچ پچول;خړيتول;خندی;ډکور;رنځوري;ريچې More…