Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
非习 非传 非公 非国 非官 非实 非对 非尘 非常 非必 非感 非政 非本 非核 非正 非法 非犹 非现 非社 非立 非议 非难
非公式 非公认
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fei1 gong1 shi4] (獶そΑ) اسانتوب;اسانتيا;سادګي;ساده توب;ساده دلي;ساده ګي;خمسورتيا
[fei1 gong1 ren4] (獶そ粄) ذاتي;شخصي;غيررسمي;نا رسمي;هغه څه چې رسماً نه وي تائيد شوي;غيرحکومتي;نارسمي;ناروا