Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
非习 非传 非公 非国 非官 非实 非对 非尘 非常 非必 非感 非政 非本 非核 非正 非法 非犹 非现 非社 非立 非议 非难
非正义 非正式 非正统
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fei1 zheng4 yi4] (獶タ竡) پرخ;بېعدالتي;( بى عدالتى );بې انصافي;بى انصافى;بى نياوى;تعدي;تعدی;تلاوه;تيرى;زياتی;زیاتی;ظلم;ناحقي;بېوره;جبر;ستېزه;بې عدالتي;زياتى
[fei1 zheng4 shi4] (獶タΑ) ذاتي;شخصي;غيررسمي;نا رسمي;هغه څه چې رسماً نه وي تائيد شوي;غيرحکومتي;نارسمي;ناروا
3. 非正统
[fei1 zheng4 tong3] (獶タ参) بدعت;له واړو عقايدو سره مخالفت