Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
音乐 音位 音信 音值 音叉 音响 音型 音律 音段 音渡 音符 音节 音阶 音韵 音高
音律
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 音律
[yin1 l?] () پنځ;پنځه;تمايل;جند;حال;څرنګوالى;ځونګه;خاصه;خاصيت;خاوه;خټه;خلق;خوی;خوي خصلت;دهر;ذات;طبع;طبعه;طبيعت;فطرت;ماهيت;مزاج;خلقت