Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
音乐 音位 音信 音值 音叉 音响 音型 音律 音段 音渡 音符 音节 音阶 音韵 音高
音符
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 音符
[yin1 fu2] (才) فټ نوټ;پاورقي;پايليک;پزړی;تاويل;تبصره;تفسير;حاشيه;څيری;خج;دې;رقعه;ستا;ګړز;ګونکر;کاږل;کښېوتی;کلمه;کوښل;کويښل;لحن;لغت;لفظ;لمنليک;لنډ ليک;لهجه;لوټ;نوټ;يادداښت;يادداښت نخښه More…