Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
顶好 顶少 顶梁 顶棚 顶针
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ding3] (郴) اغلب;اکثر;اکثره;پاټ;پرکن;پړاو;ترټولو ډير;چته;حد;حريم;خوراډير;زښت ډير;زياتره;زیاتره;سرحد;غالب;موس
2. 顶好
[ding3 hao3] (郴) په اعلى ډول;په شانداره توګه
3. 顶少
[ding3 shao3] (郴ぶ) اقلأ;لااقل;لږترلږه;کم له کمه;کم ازکم;لامحاله
4. 顶梁柱
[ding3 liang2 zhu4] (郴假琖) پيلر;پايه;تنه;خرسن;ركن;رکن;ستن;ستنه;ستنيى;سټه;ګراندی;مټه;فټه ايز;څلى;دار
5. 顶棚
[ding3 peng2] (郴醋) کڅ;( په تېره قوت;(په تېره په هوا توردى كې);ارپکی;پوښتول;پوښښ;پيشتول;چت;دلوړ اندازه;دليدو دقوت;مسطح;سقف پوشي;سقف
6. 顶针
[ding3 zhen5] (郴皐) ګټمۍ;ششت;انګشتانه;رمل;سلی;ګرټی;ګوتماغو;ګوتمه;ګوتمو;ګوتمۍ;ګوتمی;ګوتمير;ګوتيى;کمسایي;مندرۍ;شست;ګتمه