Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
顺从 顺利 顺序 顺当 顺手 顺遂
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[shun4 cong2 de5] (抖眖) ددر ناوى وړ;عقيدتمن;عقيدتمند;فدايي;قدردان;وظيفه شناس
2. 顺利
[shun4 li4] (抖) جوړ;خو ښه;خينو;ها;هوکې
3. 顺序数
[shun4 xu4 shu4] (抖计) شپېتم;( لكه لومړى;پرله پسى شمير;پرله پسي ګڼه;ترتيبي;دريم );دوهم;څورلسم;پنځم;پنځلسم;يکم;څلرم;يوولسم;يوپنځوسم;څلوېښتم;نولسم;نهم;نويم;يواويايم;نه More…
4. 顺序的
[shun4 xu4 de5] (抖) پرله پسې;سريال;سېريال;لړیز;مسلسل;موقوته ليكنه;نوبتي
5. 顺当
[shun4 dang5] (抖讽) جوړ;خو ښه;خينو;ها;هوکې
6. 顺手
[shun4 shou3] (抖も) جوړ;خو ښه;خينو;ها;هوکې
7. 顺遂
[shun4 sui4] (抖笶) جوړ;خو ښه;خينو;ها;هوکې