Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
顿足 顿首
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 顿足
[dun4 zu2] (箉ì) (پرې);احتياط کار;اره كول;اورچينې;اوړه كول;بلوسل;پايمالول;پرېبدل;په نښه کول;ترپښولاندې كولى;ټاپ;ټاپل;ټاپه;ټاپه كول;ټاپه لګول;ټاپول;ټكس سريښول;چاپ لګول;چيتول;خاتم;ختل;ختنه;دپستې More…
2. 顿首
[dun4 shou3] (箉) ( دتعظيم دپاره );آب;احترام;ارز;پار;پاس;پت;تپاک;تعظيم;تکريم;ټيټيدنه;حرمت;حيثيت;خيال ساتنه;درناوى;درنښت;رعايت;رويداري;زر;ژغرۍ;عزت;قدرداني