Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
颈动 颈手 颈间 颈静 颈项
颈手枷
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jing3 shou3 jia1] (繴も螮) ( كونده;پانه );پانه كول;چې دمجر مانو سر اولاس وركښې دعذاب او اّزارولو په توګه وركوي;شكنجه كول;كونده كول;هغه شكنجه;کږل