Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
颈动 颈手 颈间 颈静 颈项
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jing3 dong4 mai4] (繴笆) ښارګ;ښارګی;شارګ;شاهرګ;شهرګ
[jing3 dong4 mai4 de5] (繴笆) ښارګ;ښارګی;شارګ;شاهرګ;شهرګ
3. 颈手枷
[jing3 shou3 jia1] (繴も螮) ( كونده;پانه );پانه كول;چې دمجر مانو سر اولاس وركښې دعذاب او اّزارولو په توګه وركوي;شكنجه كول;كونده كول;هغه شكنجه;کږل
4. 颈间
[jing3 jian1] (繴丁) ګرېوان;جاغه;غړواندى;فوکول;کالر;امېل;اوجۍ;پاپول;پټوه;پوتکۍ;تر غاړى يا ګريوان نيول;چول;چولکی;څوخی;څوښی;دخت غاړه;دنه;سلی;طوق;غاړکۍ;غاړه;غاړه More…
5. 颈静脉的
[jing3 jing4 mai4 de5] (繴繰) دستونى;دغاړې;ستونيز;غاړنۍ
6. 颈项
[jing3 xiang4] (繴兜) مغزی;غړوندى;ګردن;اورمېږ;اوستر مهال;غاړه;غړۍ;کوټک;مزغی;مغزى;ارمېږ;يال;ګلو