Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
餐具 餐刀 餐室 餐巾 餐饮 餐馆
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[can1] (繺) (لكه لرګى دبرمې په اثر);ابته كول;خرابول;خوړل;زمولل;زمولېدل;له كاره ايستل;مړ اوى كېدل;نمړل;تس نس;غړومبل;نغرل;نمړۍ;خرپول;خورېدل;کپله
[can1 ju4 gui4] (繺ㄣ耫) چاپېړه;غوړپکۍ;ټېټه چو كۍ;جګ ميز چه خوراك او څښاك ترې وركول كيږى;چنى;خپېړه;خرپ;درګيې;رف;غېږه ايستل;لا س او پښې وهل;مبارزه کول;مندرو;هلى ځلى كول;وار;وارور More…
3. 餐刀
[can1dao1] (繺) (په ګلف كې);(لكه دډوډۍ ياخټكي);بخره;براډه;برخه;برغنډ;برغنډکول;بنډه;پرې کول;تپانده;تپندی;تر ازې More…
4. 餐室
[can1 shi4] (繺) طعام خانه;خوړنځی;کوټه;کمره;هوټل
5. 餐巾
[can1 jin1] (繺) دست پاک;دسمال;رومال;لاس وچ
6. 餐饮
[can1 yin3] (繺都) بزم;ټکله;ټيکاله;ټيکله;خوراك اوڅښاك;دعوت;ډوډۍ;روټۍ;لويه مېلمستيا
7. 餐馆
[can1 guan3] (繺繻) رستوران;خوړن ځى;رستورانت;هوټل