Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
香客 香槟 香橼 香油 香港 香瓜 香精 香肠 香草 香蕉
香槟色 香槟酒
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xiang1 bin1 jiu3] (耣皊) شامپاين;شامپين;يوډول فرانسوى شراب;شامپېن
[xiang1 bin1 jiu3 de5] (耣皊) شامپاين;شامپين;يوډول فرانسوى شراب;شامپېن