Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
驮篮 驮鞍
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 驮篮
[tuo2 lan2] (工膞) انډولۍ;پتورۍ;ټوکرۍ;ګوراچه;کاړۍ;کجاوه;کوارچه;کواره;کېڅۍ;کېسۍ;لويه ټوكرۍ
2. 驮鞍
[tuo2 an1] (工綽) پالانه;پلاڼ;کته