Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
驯服 驯鹿
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 驯服
[xun2 fu2] (攻狝) ( اهلى );اهلي;اودې لاندې راوستل;(د);اودې لاندې کول;اوسارول;اېل;اېلول;اېلېدل;ايل;بدخونده;بدمزه;بنډار;بوڅول;بې خونده;بې زړه;بې مزې;بېجرأته;بېخونده;په کابو کې راوستل;پورته More…
[xun2 fu2 de5] (攻狝) ( اهلى );اهلي;اودې لاندې راوستل;(د);اودې لاندې کول;اوسارول;اېل;اېلول;اېلېدل;ايل;بدخونده;بدمزه;بنډار;بوڅول;بې خونده;بې زړه;بې مزې;بېجرأته;بېخونده;په کابو کې راوستل;پورته More…
3. 驯鹿
[xun4 lu4] (攻忱) ګوزن;قطبى ګاوزه;ګاوزه;ګوزه