Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
验ㄕ 验证
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 验ㄕ
[yan4 shi1] (喷&) ( دمړينې دعلت دڅرګندولو لپاره );د مړي تشريح;دمړي معاينه;دمړي معاينه كول
2. 验ㄕ
[yan4 shi1] (喷&) د مړي تشريح
3. 验证
[yan4 zheng4] (喷谍) ازمايښت;ازماينه;باوري كړنه;تصديق;رښتيا كړنه;سپيناوی;سپينی;ازموينه;ثبوت;اطمينان;تدقيق;پلټنه;تائيد;تشخيص;څېړنه