Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
骗人
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 骗人
[pian4 ren2] (腇) اغفالول;تکميلېدل;تمامېدل;تېرايستل;تېرباسل;تېريستل;تيرايستل;ټغل;ټګل;ټګېيل;ختمېدل;خطا ايستل;خو کول;درغستل;دروهل;دورهېيل;سرته رسېدل;ښوهول;غبن کول;غلطول;غمازي کول;غولول;ګوري More…