Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
骨剂 骨化 骨坛 骨头 骨料 骨法 骨的 骨盆 骨盘 骨节 骨髓
骨盆
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 骨盆
[gu3 pen2] (癌) کونه غری;کنغاره;کوشالی;اود;تريلى;جووړ;حوض;حوضه;ډنډوکی;سپوخته;سپوخڅه;كونباغو;كونغپ;كونغرى;لګن;تبخی;خاصره