Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鸦片
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ya1] (緙) زاغ;کاغه;(دچرګ);اذان كول;باټې کول;باټې وهل;باټي ويشتل;بانګ;بوغارې وهل;بې عزته کول;پر چا ناره کول;پرړې وهل;پوسکۍ ويشتل;تبخۍ;تحقيرول;توهينول;چیغل;چيغې وهل;ځځېرل;خيال کول;دچرګ اذان يا More…
2. 鸦片
[ya1 pian4] (緙) ( افيون );اپيم;اپين;افيون;تارياک;ترياك;ترياک;مدک