Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鸪鸪
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gu1] (纋) چال;خنډک;خنډل;خنډن;زركه;زرک;زرکبوری;زرکه;زرکوڼی;زکبوری
[gu1 gu1 sheng1] (纋纋羘) (دكوترې ږغ);غومبر کول;كوكو;غومبر;کوکو