Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鸭子 鸭肉
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 鸭子
[ya1 zi5] (纍) مرغابۍ;بطه;(اوبى);ايلۍ;بته;په او بو كى غوټه وهنه;په ما يعاتو كى غوټه كېدل او ژربېرته وتل;ټېېدل;ټيټول;ځان تېرول;ډوله ټوټه چه له مالو چو نه يې او بى;سر په او بو كى ډوبول;غوټه More…
2. 鸭肉
[ya1 rou4] (纍ψ) مرغابۍ;بطه;(اوبى);ايلۍ;بته;په او بو كى غوټه وهنه;په ما يعاتو كى غوټه كېدل او ژربېرته وتل;ټېېدل;ټيټول;ځان تېرول;ډوله ټوټه چه له مالو چو نه يې او بى;سر په او بو كى ډوبول;غوټه More…