Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鹤嘴
鹤嘴锄
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[he4 zui3 chu2] (舃糒維) کيندی;سسپور;ګېنټۍ;متنګ;زانغولى;سښسوره;کرنچکی;کوين;کهۍ;کلنګ
[he4 zui3 chu2 zhi1 yi1 zhong3] (舃糒維ぇ贺) کيندی;سسپور;ګېنټۍ;متنګ;زانغولى;سښسوره;کرنچکی;کوين;کهۍ;کلنګ