Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鹤嘴
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[he4] (舃) کغند;شاکلنګه;ځاڼی;جرثقيل;(پهلوان);ډينګ;زاڼه;زاڼی;زاڼیې;كرين;كومول;کلنګ;لګ لګ;زاڼى;منجنيق;قرقره
[he4 zui3 chu2] (舃糒維) کيندی;سسپور;ګېنټۍ;متنګ;زانغولى;سښسوره;کرنچکی;کوين;کهۍ;کلنګ
3. 鹤嘴锄之一种
[he4 zui3 chu2 zhi1 yi1 zhong3] (舃糒維ぇ贺) کيندی;سسپور;ګېنټۍ;متنګ;زانغولى;سښسوره;کرنچکی;کوين;کهۍ;کلنګ