Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
麦子 麦芽 麦酒 麦阿
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 麦子
[mai4 zi5] (沉) (هم يې بوټى هم يې دانه);څپر;رمبي;رنبى;غنم;کاترۍ;لرونه;لور;ګنګړي
2. 麦芽
[mai4 ya2] (沉) ( اصط );اوربشى چه الكولي څښاك ترې جوړيږى;بير;په اوبوكښي خيشتې شوى;دانه;نينكۍپه تيرهچه نېښووهى;سوانګ;سمنو;آغود;آغودول ◊ [mai4 ya2] (沉) ( اصط );اوربشى چه الكولي More…
3. 麦酒
[mai4 jiu3] (沉皊) بير;تابوت
4. 麦阿密
[mai4 a1 mi4] (沉盞) , seaside winter resort