Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
麻木 麻油 麻痹 麻醉 麻雀 麻风
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 麻木
[ma2 mu4] (陈れ) بې حسه;بې عاطفې;كلك شوى پوټكى;بې درده;سخت دل;دل سرده;سنګ دل
2. 麻油
[ma2 you2] (陈猳) زښا
3. 麻痹
[ma2 bi4] (陈肤) اوم;بې پردې;بې پردي ږغيدل;پڅ;پڅول;پوړ;ترت;خام;رډويل;رډويو نكى;زيږ;زيږ كول;شخېدل;ګوټول
4. 麻醉剂
[ma2 zui4 ji4] (陈綤警) بې سده كوونكى;دوا;مخدره دوا;مخدر;نشوي;نشې دار
5. 麻醉剂的
[ma2 zui4 ji4 de5] (陈綤警) بې سده كوونكى;دوا;مخدره دوا;مخدر;نشوي;نشې دار
6. 麻雀
[ma2 que4] (陈扯) باغکه;بږدنګۍ;چچڼه;چرچڼه;چڼچڼکه;چنچڼه;چوغکه;څرڅره;دڼ دڼ;کوټواله;مرغۍ;عصفور;چڼ چڼ
7. 麻风
[ma2 feng1] (陈) نوکرى;پړنګ;جذام;خوراړه;کوړ;نوکری;پېشک;پمن کوړ;پېس
8. 麻风病
[ma2 feng1 bing4] (陈痜) نوکرى;پړنګ;جذام;خوراړه;کوړ;نوکری;پېشک;پمن کوړ;پېس