Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
黄喉 黄教 黄昏 黄晶 黄杨 黄樟 黄水 黄油 黄泉 黄玉 黄疸 黄精 黄绿 黄色 黄蜂 黄褐 黄足 黄道 黄金 黄铜 黄鹂 黄麻 黄鼠
黄樟
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 黄樟
[huang2 zhang1] (独继) دشمالى امريكى يوه وړه ونه چې پوست يې په دارو كى استعماليږى