Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
默想 默然 默许 默音
默想的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[mo4 xiang3 de5 ren2] (纐稱) چرت وهونكى;دژوو په تيره دچرګو ړو داېستلو دپاره توده شوى خونه يا ما شين;كو ټه;ګوړ ملى;كوړك