Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
默想 默然 默许 默音
默音字
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[mo4 yin1 zi4 mu3] (纐ダ) ګنګی;( غـلى كول;( لكه دموسيقي );البنګ;بې خولې;بې ژبې;پوري واته;چپکتيا;چوپ;كمزوري كول;ګونګ;ګونګا;کڼول;ګونګی;ګنګ;لل;منګ