Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
默想 默然 默许 默音
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[mo4 xiang3 de5 ren2] (纐稱) چرت وهونكى;دژوو په تيره دچرګو ړو داېستلو دپاره توده شوى خونه يا ما شين;كو ټه;ګوړ ملى;كوړك
2. 默然
[mo4 ran2] (纐礛) ارام;البنګ;امغاړی;بې خولې;بې غږه;پټ خولى;تربختي;تړبوخه;تمبوخه;جوپ;چپ;چپکتيا;چوپ;خاموش;خپ;خولوندی;دپ;دوپ;ساکت;سلنډسر;سونډمونډ;صامت;غلى;غلی;ګونګ;ګونګا;کمڼ;لپړ;منډ;منډخولی;ګنګ More…
3. 默许
[mo4 xu3] (纐砛) حاضرېدل
4. 默许
[mo4 xu3] (纐砛) رضا;رضايت
5. 默音字母
[mo4 yin1 zi4 mu3] (纐ダ) ګنګی;( غـلى كول;( لكه دموسيقي );البنګ;بې خولې;بې ژبې;پوري واته;چپکتيا;چوپ;كمزوري كول;ګونګ;ګونګا;کڼول;ګونګی;ګنګ;لل;منګ