Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
黜免
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 黜免
[chu4 mian3] (翵) (حق);(عدم سمع);اوزګارول;برطرفول;بې اعتنائى كول;پرېښودل;پرېښوول;ترديدول;ترکول;تشکرکول;تعطيلول;جنوټې;خوزول;راکړه ورکړه;رخصتول;ردول;رسختول;روانول;شالنګول;قرعه کشي;کټول;کور ودانی More…