Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鼓室 鼓形 鼓手 鼓状 鼓胀 鼓膜 鼓舞 鼓起
鼓起 鼓起来 鼓起的 鼓起精
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 鼓起
[gu3 qi3] (躬癬) اوچتېدنه;پر سول;پړسيدل;تمامونکی;جګول پورته كول;جګونه;جګېدل;څکول;ډډېدل;غټول هسكېدل;غټېدل;کشول;لوړول;هسكول;ښورېدل
[gu3 qi5 lai5] (躬癬ㄓ) بطن;بوټ را ايستل;پړسېدل;خړی;خېټه;خيټه;ډډ را وتل بوټ را وتل;ډډبډ کېدل;ډډرا ايستل;ډډېدل;ګېډه;نس;صلب;اجوف;تتۍ
3. 鼓起的部分
[gu3 qi3 de5 bu4 fen1] (躬癬场だ) بطن;خېټه
4. 鼓起精神
[gu3 qi3 jing1 shen2] (躬癬弘) پياوړ توب;غښتلوالى