to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 9

1. انگار [(اَنْ - گا - رْ)] آس ، انگر ، کُٹِنّگ ، انگار کنگ: یلہ دیگ ، مَرک کنگ - انگار دیگ ، انگارگ ، انگار بیگ. Synonym: ‏اَنگار
2. انگت [(اَنْ - گَتْ)] تا اِے وھد ءَ ، تا اَنّوگ ، دانکہ اَنِیّ (2) بود ، وس ، انگہ. Synonym: ‏اَنگت
3. انگتاں [(اَنْ - گَ - تا - ںْ)] تا اِے وھداں ، داں اَنّیگاں (2) وساں ، بوداں ، گُڈّی ساہ ءَ ، دَور ءُ باریگاں. Synonym: ‏اَنگتاں
4. انگر [(اَنْ - گَرْ)] روکیں اِشکر ، کُٹِنّگ ، انگریں: چو انگر ءَ سوچوک ، سکّ سُھر (انگریں چَمّ ) انگر گْوار: آس گْواروک. Synonym: ‏اَنگر ◊ [(اِنْ - گُرْ)] اِنگو ، اِے دیم ءَ ، اِے More…
5. انگرگ [(اَنْ - گَ - رَ گْ)] چو آس ءُ انگر ءَ تَرّگ. Synonym: ‏اَنگرگ
6. انگور [(اَنْ - گُو رْ)] زانتگیں نیبگے کہ ھر جا گہ بیت ، ایشی ءَ ھُشک ھم کن اَنت کہ میمیچ گْوشگ بیت - چہ ایشی ءَ تْرند آپ ھم جوڑ کنگ بیت - (تازی: عنب ، انگریزی: GRAPES ). Synonym: ‏اَنگور
7. انگور جان [(اَنْ - گُور - جَان)] مچّے ، کردچے کہ دانگ ئے زرد اَنت. Synonym: ‏اَنگور جان
8. انگوری [(اَنْ - گُو - رِ یْ)] انگور ءِ باگ ، ھما چیز کہ گوں انگور ءَ سْیادی کنت - انچوش کہ: انگوری آپ ، انگوری دانگ ، انگوری توم. Synonym: ‏اَنگوری
9. انگہ [(اَنْ - گَ ہْ)] بچار "انگت ". Synonym: ‏اَنگہ
^ top of page