to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 13

1. دان [(دَ ا نْ)] گَلّہ یا برنج ءُ دگہ ھمے رنگیں نہ دْرُشتگیں دَھل. Synonym: دان ◊ [(دَ ا نْ)] دَرْپْ ، ھر چیز ءِ نام ءِ رند ءَ اے گون بیت بزاں ھما چیز ءِ درپ اِنت - انچوش کہ: آبدان ، More…
2. دانا [(دَا نا)] داناک ، بلد ، زانتکار ، بلد کار. Synonym: دانا
3. داناک [(دَا نَ ا کْ)] زانتکار ، بلد کار. Synonym: داناک
4. دانچوپ [(دَانْ چ وْ پْ)] مزنیں جوگن کہ دان آئی ءِ تَھ ءَ چوپ اَنت. Synonym: دانچوپ
5. دانک [(دَا نْ کْ)] چہ درستاں کم بھاتریں زرّ ،چو کہ پیسّہ ، بتل - ,, پلانی ءَ دانکے ءِ جاگہ نیست، پلانی دانکے نہ کرز ایت,, ,,اُشترے پہ دانکے بلے دانک گار اِنت ،گُداں پہ سابون مال ئے کیسّگ ءَ دانکے More…
6. دانکش [(دَا نْ کَ شْ)] مور ءِ زاتے. Synonym: دانکش
7. دانکل [(دَا نْ کَ لْ)] ,, تلک ءُ گْوزی,, یا,, تلک لَٹّی,, لیب ءَ ھر کس کہ بیلاں رَوت - مکران ءَ یک ڈنگرے دست ءَ کن اَنت ءُ تلک کہ کورّایَگ بیت آ گوں ھمے ڈنگر ءَ ئِے گپت ھمے ڈنگر ءِ نام ,, More…
8. دانکو [(دَانْ کُ و)] تاپتگیں گَلّہ. Synonym: دانکو
9. دانکہ [(دَانْ + کِ ہ)] تانکہ ، تاکہ. Synonym: دانکہ
10. دانگ [(دَانَ گْ)] تا ، یکّے ، یک دانگے ، دانگ دانگ بزاں یک یک ، چیزے ءِ دانگ ، ناہ ءِ دان ءِ ، مُھرگ ءِ دانگ ، مُھرگ ءُ دانگ ( طب: دونَہِ ، پارسی: دانہ ، دانک ، دانجہ ، واژہ ). Synonym: دانگ
11. دانینک [(دَا ن ے نْ کْ)] دانگ ، دانگیں چیز انچوش کہ دان ، گندم ، برنج ، شکر، واد ، ریک. Synonym: دانینک
12. دانیچ [(دَا نِ یْ چْ)] ایسپ گل ، درمانے ,, دانیچک,,. Synonym: دانیچ
13. دانیچک [(دَا نِ یْ چْ کْ)] بچار,, دانیچ,,. Synonym: دانیچک
^ top of page