to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 8

1. دسکاری [(دَ سْ کَ ا رِ یْ)] دزکار ،کسے ءِ اَڈ کرتگیں چیز کہ آئی ءِ جند ءِ دسکار اِنت. Synonym: دسکاری
2. دسکزا [(دَ سْ کَ زَ ا)] چہ دست ءَ یلہ بیگ یا لگشگ ، دست کزا: چہ دست ءَ کزایے ءِ بیگ بزاں ردی یے بیگ *. Synonym: دسکزا
3. دسکش [(دَ سْ کِ شْ)] دزکش ،گوں وتی دستاں کشتگیں. Synonym: دسکِش ◊ [(دَ سْ کَ شْ ش)] دز کشّ ،گوں وتی دستاں کَشّ اِتگیں ،وزن کرتگیں ، دست ءِ موزگ. دسکشّ
4. دسکلانچ [(دَ سْ کَ لَ ا نْ چْ)] ھما لوپیں ساد کہ مھار ءِ بن ءَ بندگ بیت ءُ دست لوپ کنگ بیت. Synonym: دسکلانچ
5. دسکوش [(دَ سْ ک ؤ شْ)] گوں دستاں کُشتگیں مُرگ ،پس یا گُرانڈ ،اک: من پلانی ءِ دسکوش ءَ نہ ور آں. Synonym: دسکوش
6. دسکڑی [(دَ سْ کَ ڑ یْ)] بچار,, دستکڑی ،،*. Synonym: دسکڑی
7. دسکی [(د ِسْ کِ یْ)] مچّے کہ آئی ءِ کلونٹ زرد اَنت. Synonym: دسکی
8. دسکیچ [(دُ سْ کِ یْ چْ)] جن یا مرد ءِ گھار. Synonym: دُسکیچ
^ top of page