to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 5

1. رین [(رِ ےْ نْ)] نکینک ءِ هیک دَیگ ءِ نام اِنت - اول رین : بزاں هما مُرگ کہ آئی ءِ اولی رند اِنت کہ هَیک دیگ ءَ اِنت - تَپ رین : تپ ءَ رند پونز ءُ دپ ءِ کِرّاں در اَتکگیں دانگ. Synonym: رین
2. رینزگ [(رِ یْ نْ زَ گْ)] بچار "ریزّگ". Synonym: رینزگ
3. رینڈو [(رِ ےْ نْ ڈُ وْ)] گُرانڈ ءِ دُمبگ ءِ سر ءِ گیشیں "لِٹّک". Synonym: رینڈو
4. رینگ [(رِ ےْ نَ گْ)] هما زرچئیں لیگار کہ چمّ ءَ درکیت ءُ دُومّک ءَ وت ءَ دار اِیت - هر چمّے کہ رینگ دنت بزاں نادْراه اِنت. Synonym: رینگ
5. رینگینگ [(رِ یْ نْ گِ ے نَ گْ)] سُرینگ - گیشتر پہ گُربگ ، کُچک ءُ دگہ همے رنگیں رَستراں گْوشگ بیت کہ دُمب ءَ پہ مڑگ یا تْران یا دلمانگی ءَ رینگین ایت. Synonym: رینگینگ
^ top of page