to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 5

1. سیپ [(سِ یْ پّ)] مشکت ءُ مترہ ءِ روبرکت ءَ تیاب کِرّ ءَ بندنے کہ باگ ئِے باز مان. Synonym: سیپّ
2. سیپر [(س یْ پْ. پُر)] گلّہ یا جَو ءِ پُگ ایشاں ایرگْواتیانی "برگہ" ھم مان بیت. Synonym: سیپُّر
3. سیپرک [(س ی پُ رْ کْ)] برو ایرشتی بلوچستان ءَ بِنت ءَ زانتگیں کوھے نام اِنت. میر کمبر ءِ مانش ھمے کوہ ءِ بُن ءَ اِنت. Synonym: سیپُرک
4. سیپری [(سِ ی پْ. پُ- رِی)] سیپُّر: گلّہ یا جَو ءِ پُگ کہ ایرت گُدّگ ءُ گوں گِل ءَ یکجاہ کنگ ءُ لوگ دونگ بنت. ایشی ءَ "سیپّڑی" ھم گوش اَنت. Synonym: سیپُّری
5. سیپل [(سَ ے. پَلْ)] مردینی نامے. Synonym: سَیپل
^ top of page