to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 4

1. شھار [(شَ ـ ھارْ)] یک چیزے ءِ دْراجی ءُ دانکہ گُـڈّی ھَـدّ ءَ رسگ ءِ ھد ـ دْ راجی ـ زانگ ءِ شھار ـ. Synonym: شھار
2. شھارگ [(شَ ھَ ا رَ گْ)] دْراج کنگ. Synonym: شھارگ
3. شھاز [(شُ ھَ ا زْ)] بچار " شوھاز ". Synonym: شُھاز
4. شھاز شھم [(شُ ھا زْ + شَ ھْ م‌ْ)] چور بتّی ـ. Synonym: شُھاز شھم
^ top of page