to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 99

1. شیتان [(شَ ےْ تَ ا نْ)] بدیں نَپْس ءُ ارواہ ـ ابلیس. Synonym: شَیتان
2. شیتاناپ [(شَ ےْ تَ ا نَ ا پْ)] شیتان ءِ آپ: سراب، لوڑیاپ، لوڑی آپ، جِن آپ ـ گولاپ. Synonym: شیتاناپ
3. شیتانی [(شَ ےْ تَ ا نِ یْ)] کلپی ـ ردی ـ بدیں کار کنگ. Synonym: شیتانی
4. شیتانی بیگ [(شَ ےْ تَ ا نِ یْ ـ بَ یَ گْ)] شیتانی واب گِندگ ءُ بند ءِ بُجگ ـ. Synonym: شیتانی بیگ
5. شیتک [(شَ ےْ تُ کْ)] کَلّاں شیتک ـ لیبے. لھتیں جاگھاں ( شاتُکاں کلّی) گوشگ بیت. Synonym: شیتک
6. شیتگ [(شِ ےْ تَ گْ)] کماتگ، کُشتگ اک: شیتگ اَنت سیوائی کڑی سِنداں ـ آدروہ کُتگ ـ ژند کُرتگ. Synonym: شیتگ
7. شیدا [(شَ ےْ دَ ا)] گنوک ـ کسے ءِ واھگ ءَ بے سار. Synonym: شَیدا
8. شیدل [(شِ یْ دُ لْ)] نامے. Synonym: شِیدل
9. شیدک [(شِ یْ دُ کْ)] نامے. Synonym: شِیدک
10. شیدی [(شِ یْ دِ یْ)] سکّ سیاھیں مردم ـ زنگی. Synonym: شِیدی
11. شیر [(شَ ےْ رْ)] لچّہ. Synonym: شَیر ◊ [(شِ ےْ رْ)] جناوریں شیر ـ بھادر ـ ۲- ھما ساد کہ شَتَنگ ءُ جُگ ءَ ھمگرنچ کنت. شیر ◊ [(شِ یْ رْ)] چہ گودان ءَ در آیوکیں اسپیتیں آپینک ، More…
12. شیر مچ [(شِ یْ رْ مِ چْ)] انسان یا دلوت ءِ ھما چُکّ کہ دنیگا شیر مچگ ءَ اِنت. Synonym: شیر مِچ
13. شیر پالیدو [(شِ یْ رْ ـ پَ ا لِ یْ دُ و‌ْ)] چہ شیر ءَ جوڑ کُرتگیں شربتے کہ ایشی ءَ بَز ھم کن اَنت کہ چو پنیر ءُ مَستگ ءَ بیت یا کہ چو آپو ءَ اِنت. Synonym: شیر پالیدو
14. شیرا [(شِ ےْ رَ ا)] شیر محمد ءِ نیم نام. Synonym: شیرا
15. شیراز [(شِ ی‌ رَا زْ)] ایران ءِ مھشوریں شھرے ءِ نام اِنت. Synonym: شیراز
16. شیراور [(شِ یْ رَ ا وَ رْ)] شیر میچینوکیں دائی. Synonym: شیراور
17. شیراپ [(شِ یْ رَ ا پْ)] ھما آپ کہ چو شیر ءَ اِنت ـ سَکّیں شیرکنیں آپ ـ سکّیں اسپیتیں آپ ـ گُلباگ ءِ نامینتگیں آپ. Synonym: شیراپ
18. شیراں پچ [(شیرمِچیں چُک کہ سرکنگ بیت بزاں چُکّ کہ وھدے دوسال ءِ سِند ءَ رس اِیت گودانانی شیر میچینگ ءَ بند ئِے کن اَنت ـ شیراں سر کنگ.] (شیرمِچیں چُک کہ سرکنگ بیت بزاں چُکّ کہ وھدے دوسال ءِ سِند ءَ More…
19. شیرتاک [(شِ یْ رْ ـ تَ ا کْ)] یک کسانیں بُوٹگے. Synonym: شیرتاک
20. شیرجت [(شِ یْ رْ ـ جَ تْ)] ھما دلوت یا مردم ءِ نُـنُّک کہ آئی ءِ مات بہ مِر اِیت یا چہ مات ءِ شیر ءِ کمّی ءَ سیر ءَ شیر ئِے مہ رس اِیت آ " شیر جت " بیت. Synonym: شیرجت
^ top of page