to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 11

1. ملک [(مَ لِ کْ)] بادشاه،سردار،شهزادگ. Synonym: مَلِک ◊ [(مِ لْ کْ)] هما هاک کہ پہ کِشار ءَ سکّ جْوان اِنت کہ ڈل ءُ ڈوک ئِے مان نیست.مَٹْ. مِلک ◊ [(مُ لْ کْ)] مزنیں زمین ءِ هدّے More…
2. ملک سوچ [(مُ لْ کْ-س و چْ)] مُلک سوچوک. Synonym: مُلک سوچ
3. ملکار [(مُ لْ-کَ ا رْ)] هما مردم کہ مُلک ءِ چِست ءُ ایر،مُلک ءِ رهبند ءُ مُلک ءِ کار ءُ باراں بلد ءُ زانتکار اِنت."سیاست کار"سیاست زانت Political. Synonym: مُلکار
4. ملکاری [(مُ لْ-کَ ا رِ یْ)] سیاست،مُلک ءِ چست ءُ ایر ءِ رهبنداں بلدی ءُ زانتکاریPolitics. Synonym: مُلکاری
5. ملکت [(مِ لْ کَ تْ)] ملکیت،جائیداد،مال ءُ مِلکت.(تازی:مِلکیت)★. Synonym: مِلکت
6. ملکستگ [(مِ لْ-کِ سْ تَ گْ)] هما زمین کہ مِلک اِنت،هما جاگہ کہ آئی ءِ زمین مِلک اِنت. Synonym: مِلکستگ
7. ملکموت [(مَ لْ کَ مُ وْ تْ)] دین ءُ مزهب ءِ رهبند ء‍َ یک مَلَکے ءِ نام اِنت کہ مردم ءِ ساه ءَ کشّ اِیت،مَزگ ءِ پْریشتگ،مَلکمیت.(تازی:مَلَک المَوت). Synonym: مَلکموت
8. ملکمیت [(مَ لْ-کَ-مِ یْ تْ)] بچار"مَلکموت". Synonym: مَلکمیت
9. ملکناز [(مَ لِ کْ-نَ ا زْ)] هما کہ آئی ءِ داب ءُ کهیب چو مَلِک بزاں بادشاه ءَ اَنت.جنینی نامے. Synonym: مَلِکناز
10. ملکو [(مَ لِ کْ ک وْ)] گْرمپُک ءِ راستیں نادْراهی یے بلے چہ گْرمپُک ءَ باز سُست تِر اِنت. Synonym: مَلِکّو
11. ملکی [(مُ لْ-کِ یْ)] هما چیز یا مردم کہ گوں مُلک ءَ سْیادی کنت،هم مُلک،مُلک ءِ تهی. Synonym: مُلکی
^ top of page