to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 7

1. میس بالو [(مِ ے سْ.بَ ا ل وْ)] مَچّے کہ کلونٹ ئِے دْراج دانگ ءُ زرد دانگ بیت. Synonym: میس بالو
2. میس کشگ [(مِ ی سْ.کَ شْ.شَ گ)] تَرّ بوگ،میسّگ.★. Synonym: میسّ کشّگ
3. میسپل [(مِ ےْ سْ.پُ لْ لْ)] میسک ءِ سَول ءِ پُلّ ءِ موسم:مو‌سمے کہ همے مُدّت ءَ میسک پُلّ بیت.میسْک ءِ پُل. Synonym: میسپُل
4. میسک [(م ے سْ کْ)] سَولے کہ چہ ایشی پہ جان شودگ پُشک جوڑ کن اَنت.دو۲زات اِنت اسپیت ءُ سْیاه.پُلانی چوشیں میسکے نہ اِنت کہ دیم ءَ در بیار اِیت". Synonym: میسک
5. میسکپل [(مِ ےْ سْ کْ.پُ لْ لْ)] میسک ءِ پُلّ بچار"میسپُلّ". Synonym: میسکپُلّ
6. میسگ [(مِ یْ سْ سَ گْ)] گُہ،پوست یا دگہ انچیں چیزے ءِ چہ آپ یا آپینکیں چیزے ء‍َ میسّ کشگ ءُ تَر بُوگ.★. Synonym: میسّگ
7. میسینگ [(مِ یْ سْ سِ ےْ نَ گْ)] گُد،پوست یا دگہ انچیں چیزے ءِ چہ آپ یا آپینکے ءِ تہ ءَ مان کنگ کہ تَر بہ بیت.★. Synonym: میسّینگ
^ top of page