to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 4

1. ٹکی [(ٹِ کْ کِ یْ)] مِٹائیگ ءُ شیرکنی ءِ راستے کہ چہ آرت ءُ روگن ءُ شکر ءَ جوڑ بیت ، گِرد ، درمان ءِ ٹِکّی ، ھما کہ ٹِکّ ئِے پِر اِنت. Synonym: ٹِکّی
2. ٹکی بوٹن [(ٹِ کْ کِ یْ بُ وْ ٹْ ٹِ نْ)] بُو ٹّنیں ماھیگے کہ ٹِک ٹِکّ اِنت. Synonym: ٹِکی بوٹّن
3. ٹکی پالوار [(ٹِ کْ کِ یْ پْال وَارْ)] پالواریں ماھیگ ءِ زاتے کہ بَـڈّ ءَ ٹِک ئِے پِر اِنت. Synonym: ٹِکّی پالوار
4. ٹکیس [(ٹِ کِ ی سْ)] مِیل ، ریل یا بالی ءِ نَول ءِ رسید، ٹِکِٹ. Synonym: ٹِکّیس
^ top of page