to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 7

1. ٹینبک [(ٹِ یْ نْ بُ کْ)] بچار " ٹیمبُک ". Synonym: ٹینبک
2. ٹینٹ [(ٹِ یْ نْ ٹْ)] پاد ءِ مُچّ ءُ کونڈ ءِ میانجی ءِ ھَـڈّ ، دلوت ، اولاک ءُ رستر ءِ پادانی سروش ءِ ھَـڈّ. Synonym: ٹینٹ ◊ [(ٹِ ی نْ ٹْ)] بچار " ٹونٹّ ". ٹینٹّ
3. ٹینٹیل [(ٹِ ی نْ ٹ ی لْ)] ماھیگے. Synonym: ٹینٹیل
4. ٹینژ [(ٹِ ی نْ ژّ)] بچا " ٹِنژ ". Synonym: ٹینژّ
5. ٹینژک [(ٹِ یْ نْ ژْ ژُکْ)] بچار " ٹنژک ". Synonym: ٹینژک
6. ٹینژگ [(ٹِ ی نْ ژ ْ ژَ گْ)] بچار " ٹِنژَگ ". Synonym: ٹینژّگ
7. ٹینگ [(ٹِ ی نْ گْ)] جنیں زرّگپتیں نوکر ، مولد. Synonym: ٹینگ
^ top of page