to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 8

1. کری [(کَ رْ رِ یْ)] گوش ءِ کَرّ ، کرّانچ ، کرّانچک. Synonym: کَرّی ◊ [(کِ رْ رِ یْ)] کَشی ، گْوری. کِرّی ◊ [(کُ رْ رِ یْ)] سیاہ ءُ اسپیتیں پس ، ھما کُچِکّ کہ آئی ءِ گوش بُرّ More…
2. کریمان [(کَ رِ یْ مَ ا نْ)] رُستم ءِ بن پیرک ءِ نام اِنت ، رستم چُکّ زال چکّ نریمان چُکّ کریمان ، کرمان ء کْوھنیں نام ھم کریمان بوتگ. Synonym: کریمان
3. کرینکیگ [(کْ رِ ےْ نْ کِ یْ گْ)] بچار,, کْریکیگ ،،. Synonym: کرینکیگ
4. کرینگ [(کْ رِ ےْ نَ گْ)] پیمّاز ءِ تہ ءِ ھما سکّیں تاک کہ آئی ءِ سر ءَ توم ءُ پُلّ بیت ، انچوش کہ داز ءِ کیلّڑ یا کولّڑ. Synonym: کرینگ
5. کریچ [(کْ رِ ےْ چْ)] چہ چگرد ءَ کستر ءُ سَول ءَ مستر اِنت بزاں مزنیں سولے ( کْریچ ءُ آپریچ ) ایشی ءِ دار ساپ اِنت اگاں تَرّی ءَ ھم آس ئِے بہ کن ئے سُچگ ءَ مھتل نہ بیت ءُ یک برے کہ آس بہ گپیت پد More…
6. کریکیگ [(کْ رِ ےْ کِ یْ گْ)] نُکّ ءِ دپ ءِ دوئیں کِرّاں کسانیں گُکّ اَنت کہ برے برے پاد کاینت ، سْرکیگ tonsils. Synonym: کْریکیگ
7. کریھ [(کِ رِ ےْ ھْ)] باڑہ ، نَول ، زرّ کہ پہ لوگ ءِ تہ ءِ نندگ یا اولاک ءِ سواری یا بار ءِ لڈّگ ءَ دیگ بیت. Synonym: کریھ
8. کریھی [(کِ رِ ےْ ھِ یْ)] ھما لوگ ، اولاک کہ پہ باڑہ ءُ کریھ زورگ بہ بیت ، باڑھی. Synonym: کریھی
^ top of page