to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 28

1. گز [(گَ زْ زْ)] دْراجیں دارے کہ اُستا چُن ءِ هملسون کنگ ءَ کارمرد ئِـے کنت + دو دست + گْورے - دست ءِ گزّ - باهینک - باهیک - سر دست - دست ءِ ڈیل - دست ءِ ڈیلّنگ. Synonym: گَزّ ◊ [(گَ More…
2. گزا [(گَ زَ ا)] جهاد - تازی ءِ "غزا" ءِ بلوچی. Synonym: گزا
3. گزابیگ [(گَ زَ ا بِ ےْ گْ)] نامے. Synonym: گزابیگ
4. گزار [(گُ زَ ا رْ)] گپت ءُ گُزار - چار ءُ گُزار. Synonym: گُزار
5. گزب [(گَ زَ بْ)] زهر - زهرناکی - «تازی ءَ غضب». Synonym: گزب
6. گزبناک [(گَ زَ بْ نَ ا کْ)] سکّ زهر گروک یا سکّ زهر گپتگیں - تپنگ یا کہ بهادریں مردم ءَ گْوش اَنت. Synonym: گزبناک
7. گزبند [(گَ زْ + بَ نْ دْ)] پَلّے کہ پہ گزّ بستگ یا کہ آئی ءِ چپّ ءُ چاگرد ءَ گزّ گشتگ. Synonym: گزبند
8. گزتاک [(گَ زْ + تَ ا کْ)] گزّی تاک. Synonym: گزتاک
9. گزدان [(گَ زْ دَ ا نْ)] ماهیگ کُشگ ءِ راستے - همود ءَ کہ گزّ باز بیت - گَزدر : بلوچستان ءَ باز جاگهانی نام اِنت. Synonym: گَزدان
10. گزدر [(گَ زْ دَ رْ)] بچار "گَزدان". Synonym: گَزدر
11. گزر [(گُ ز ر)] بچار "گُزران". Synonym: گُزر
12. گزران [(گُ زْ رَ ا نْ)] روچانی گْوزگ - زندمانی ءِ روچانی گوزگ - واریں زندمانی. Synonym: گُزران
13. گزرانی [(گُ زْ رَ ا نِ یْ)] گزراں بیگ - بچار "گُزران". Synonym: گُزرانی
14. گزرنگ [(گَ زْ + رَ نْ گْ)] گَزّ ءِ دار ءِ رنگ. Synonym: گَزرنگ
15. گزروان [(گَ زْ زْ رَ وَ ا نْ)] گزّ ءِ زاتے - گوادر ءَ میتگے ءِ نام اِنت. Synonym: گزّروان
16. گزروگن [(گَ زْ رُ وْ گِ نْ)] بچار "روگن گز". Synonym: گزروگن
17. گزرک [(گَ زِ رْ کْ)] سبزی باجی یـے - طب : گزر - پا : گزر ، تاز ، جزر. Synonym: گَزرک
18. گزل [(گَ زَ لْ)] تازی ءَ "غزل" ءِ بلوچی گالوار - دستونک - گزل پربندگ - گزل جنَگ : پہ زیمر گْوشگ. Synonym: گَزَل ◊ [(گَ زَ لْ)] مزنیں زنڈیں ٹُکّر بلے اے ٹُکّرانی تہ ءَ بوئیگ More…
19. گزمار [(گَ زْ مَ ا رْ)] مار ءِ یک راستے. Synonym: گَزمار
20. گزمازگ [(گَ زْ مَ ا زْ گْ)] گزّ ءِ کلونٹ یا گزّ ءِ بَر. Synonym: گزمازگ
^ top of page