to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 10

1. یل [(ی ل)] ورنا، بھادر، دوست، یل کنگ بزاں ویل کنگ. Synonym: یل
2. یلئی [(ی لَ ءِ ی)] بـچار "یلھی ". Synonym: یلئی
3. یلان [(ی ل ا ن)] "یل "ءِ باز. Synonym: یلان
4. یلو [(ی لَ و)] یلہ. Synonym: یلو
5. یلوی [(ی لَ و ی)] یَلَھی. Synonym: یلوی
6. یلھی [(ی لَ ہِ ی)] یلہ بیگءِ جند، وسّری، ویلی، چوکّی. Synonym: یلھی
7. یلہ [(ی لَ ہ)] آزات -وت سر،ھماکہ ھچ بندءَ نہ داشتگ -ویل بوتگیں، چَوَکّ، شبدست، یلہ دل، یلہ کنگ، یلہ دیگ. Synonym: یلہ
8. یلہ دل [(ی لَ ہ-دِ ل)] دِل یلہ. Synonym: یلہ دل
9. یلہ دیگ [(ی لَ ہ-دَ ی گ)] رمبینگ، ویل کنگ، آزات کنگ، رُکست دیگ، یلہ دست یا دست یلہ. Synonym: یلہ دیگ
10. یلی [(ی لِ ی)] نامے مردینی (باز مردم گْوش اِیت کہ اے "علی "ءِ بلوچی اِنت. Synonym: یلی
^ top of page