French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

*H
*H. *HA *HC *HE *HI *HL *HO *HU *HY *HÂ *HÈ *HÉ *HÊ
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. *hêtre
(n.m.) سپېدار ته ورته يو ډول ونه چې پوټکی یې ښوی او لرګی یې سپین دی