French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

*H
*H. *HA *HC *HE *HI *HL *HO *HU *HY *HÂ *HÈ *HÉ *HÊ
(n.m.) هڼا، شیشنېده
3. *henné
(n.m.) نکريزې
4. *hernie
(n.f.) چوره
5. *herse
(n.f.) ۱ـ چړچکه، لوکړ، ماله، لوټماله، زمبر ۲ـ د ماڼۍ د دروازې یو ډول پنجره
6. *Herât
هرات، د افغانستان یو ولایت او د همدې ولایت مرکز
7. *hetaïre
(n.f.) د پخواني روم په دربار کې رنډۍ
8. *heurt
(n.m.) نيښته، ټکر
9. *heurter
(v.t. (1)) ټکر ور سره کول، پرې لګېدل
10. *héraut
جارچي، ډنډار، منادي
11. *héraut céleste
هاتف