French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

ÉB ÉC ÉD ÉF ÉG ÉH ÉJ ÉL ÉM ÉN ÉO ÉP ÉQ ÉR ÉS ÉT ÉV
ÉBA ÉBE ÉBL ÉBO ÉBR ÉBÈ ÉBÉ
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(v.t. (1)) هېښول، هکپکول، اریانول، حیرانول، په تعجب کې اچول
(adj.) هېښ، هکپک، اریان، حیران